THỜI KHÓA BIỂU

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐỨC CƠ

TRƯỜNG TH NGUYỄN CHÍ THANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 1

Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

 

THỜI KHÓA BIỂU BỘ MÔN NĂM HỌC 2019-2020

MÔN: TIẾNG ANH, MĨ THUẬT, ÂM NHẠC-THỂ DỤC

(Thực hiện từ ngày 03/09/2019)

 

Môn

Buổi

Tuần

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Giáo viên

Tiếng Anh

Sáng

1

2

3

4

5

Chào cờ

5A

5A

5B

5B

-

5C

5C

4B

4B

-

3A

3A

3B

3B

-

4C

4C

3A

3A

4A

4A

-

3B

3B

Lê Thị Xuân Thường

 

 

Môn

Buổi

Tuần

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Giáo viên

Mĩ thuật

Sáng

Lẻ

Chẵn

Lẻ

Chẵn

5C-TC3A

TC3A

5C-TC3A

TC3A

3A – 3B

1C – 2C

3A – 3B

1C – 2C

5B - 2A

5A – KT5A

5B – 2A

5A – KT5A

4A

1A- TC1A

4A

1A- TC1A

4C – 4B

1B - 2B

4C – 4B

1B - 2B

Lê Thị Thu Trang

 

 

Môn

Buổi

Tiết

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Giáo viên

Âm nhạc

 

Sáng

1

2

3

4

5

Chào cờ

2B

2A

3B

4B

1A

1B

4C

5B

KH5A

2C

1C

-

4A

KH5A

 

5C

-

3A

5A

 

Trần Thị Hằng

 

 

 

Môn

Buổi

Tuần

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Giáo viên

Thể dục

Sáng

1

2

3

4

5

Chào cờ

4A

4C

3A

 

 

 

 

3A

4B

3B

4C

4A

3B

5A

5B

4B

5C

5A

5B

-

-

5C

Trương Thành Vinh

 

Ngày 15 tháng 08 năm 2019

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

Video liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website