TỔNG HỢP KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁN BỘ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN CHÍ THANH

TỔNG HỢP KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁN BỘ, GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2019-2020 TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN CHÍ THANH

Tài liệu đính kèm: Tải về
PHÒNG GD&ĐT ĐỨC CƠ   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN CHÍ THANH
 
  
 
   
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
            
      Đức Cơ, ngày 02 tháng 07 năm 2020
              
TỔNG HỢP KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CẤP TIỂU HỌC
NĂM HỌC 2019 - 2020
              
STTHọ và tênChức
vụ
Trình độ
CM
Kết quả bồi dưỡng thường xuyênGhi chú
Chương trình bồi dưỡng 1 (ĐYC/KĐYC)Chương trình bồi dưỡng 2 (ĐYC/KĐYC)Chương trình bồi dưỡng 3 (ĐYC/KĐYC)Xếp loại
(Hoàn thành/Không hoàn thành)
Mô đun 1Mô đun 2 (nếu có)Mô đun 1Mô đun 2 (nếu có)Mô đun 1Mô đun 2 (nếu có)Mô đun 3 (nếu có)Mô đun 4 (nếu có)
1234567891011121314
1Ngô Thị ChungHTĐHSPTHĐYC ĐYC ĐYCĐYCĐYCĐYCHoàn thành 
2Lê Viết TiệpPHTĐHSPTHĐYC ĐYC ĐYCĐYCĐYCĐYCHoàn thành 
3Ma Thị Anh ThiGVVHĐHSPTHĐYC ĐYC ĐYCĐYCĐYCĐYCHoàn thành 
4Phan Thị LiênGVVHTH SPTHĐYC ĐYC ĐYCĐYCĐYCĐYCHoàn thành 
5Rah Lan H' NgơnGVVHĐHSPTHĐYC ĐYC ĐYCĐYCĐYCĐYCHoàn thành 
6Lê Thị Mỹ TrangGVVHĐHSPTHĐYC ĐYC ĐYCĐYCĐYCĐYCHoàn thành 
7Rơ Lan QúyGVVHTH SPTHĐYC ĐYC ĐYCĐYCĐYCĐYCHoàn thành 
8Lê Thị TâmGVVHCĐ SPTHĐYC ĐYC ĐYCĐYCĐYCĐYCHoàn thành 
9Ngô Thị TiếnGVVHĐHSPTHĐYC ĐYC ĐYCĐYCĐYCĐYCHoàn thành 
10Rơ Lan LinGVVHTH SPTHĐYC ĐYC ĐYCĐYCĐYCĐYCHoàn thành 
11Rơ Lan HyimGVVHTH SPTHĐYC ĐYC ĐYCĐYCĐYCĐYCHoàn thành 
12Trần Hưng KiểmGVVHĐHSPTHĐYC ĐYC ĐYCĐYCĐYCĐYCHoàn thành 
13Rơ Mah DjinGVVHTH SPTHĐYC ĐYC ĐYCĐYCĐYCĐYCHoàn thành 
14Nguyễn Văn ĐồngGVVHĐHSPTHĐYC ĐYC ĐYCĐYCĐYCĐYCHoàn thành 
15Lê Thị Thùy DươngGVVHĐHSPTHĐYC ĐYC ĐYCĐYCĐYCĐYCHoàn thành 
16Trần Thị HằngGVÂNĐHSPÂNĐYC ĐYC ĐYCĐYCĐYCĐYCHoàn thành 
17Trương Thành VinhGVTDĐHSPTDĐYC ĐYC ĐYCĐYCĐYCĐYCHoàn thành 
18Lê Thị Thu TrangGVMTĐHSPMTĐYC ĐYC ĐYCĐYCĐYCĐYCHoàn thành 
19Lê Thị Xuân ThườngGVTAĐHSPTAĐYC ĐYC ĐYCĐYCĐYCĐYCHoàn thành 
20Hoàng Văn SơnTPTĐĐHSPSĐYC   ĐYCĐYCĐYCĐYCHoàn thànhPhòng GD không tổ chức bồi dưỡng .
 * Thống kê:            
 Xếp loạiSố lượngTỉ lệ (%)          
 Hoàn thành20100.00      HIỆU TRƯỞNG 
 Không hoàn thành0       (Ký, đóng dấu) 
              
              
              
*Lưu ý:             
- Danh sách phải lập đầy đủ cán bộ quản lý, giáo viên thuộc biên chế của trường. Những trường hợp khác biệt cần giải thích rõ ở cột Ghi chú.
- Nộp bản giấy có dấu đỏ về Phòng GD&ĐT, gửi bản mềm qua email ledinhthanh.09@gmail.com (Năm học 2019-2020, nộp trước 04/7/2020.
Những năm học tiếp theo sẽ có yêu cầu cụ thể sau).
- Các cột 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12: Ghi "ĐYC" hoặc "KĐYC"

TỔNG HỢP KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁN BỘ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN CHÍ THANH

TỔNG HỢP KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁN BỘ, GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2019-2020 TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN CHÍ THANH

Tài liệu đính kèm: Tải về
PHÒNG GD&ĐT ĐỨC CƠ   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN CHÍ THANH
 
  
 
   
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
            
      Đức Cơ, ngày 02 tháng 07 năm 2020
              
TỔNG HỢP KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CẤP TIỂU HỌC
NĂM HỌC 2019 - 2020
              
STTHọ và tênChức
vụ
Trình độ
CM
Kết quả bồi dưỡng thường xuyênGhi chú
Chương trình bồi dưỡng 1 (ĐYC/KĐYC)Chương trình bồi dưỡng 2 (ĐYC/KĐYC)Chương trình bồi dưỡng 3 (ĐYC/KĐYC)Xếp loại
(Hoàn thành/Không hoàn thành)
Mô đun 1Mô đun 2 (nếu có)Mô đun 1Mô đun 2 (nếu có)Mô đun 1Mô đun 2 (nếu có)Mô đun 3 (nếu có)Mô đun 4 (nếu có)
1234567891011121314
1Ngô Thị ChungHTĐHSPTHĐYC ĐYC ĐYCĐYCĐYCĐYCHoàn thành 
2Lê Viết TiệpPHTĐHSPTHĐYC ĐYC ĐYCĐYCĐYCĐYCHoàn thành 
3Ma Thị Anh ThiGVVHĐHSPTHĐYC ĐYC ĐYCĐYCĐYCĐYCHoàn thành 
4Phan Thị LiênGVVHTH SPTHĐYC ĐYC ĐYCĐYCĐYCĐYCHoàn thành 
5Rah Lan H' NgơnGVVHĐHSPTHĐYC ĐYC ĐYCĐYCĐYCĐYCHoàn thành 
6Lê Thị Mỹ TrangGVVHĐHSPTHĐYC ĐYC ĐYCĐYCĐYCĐYCHoàn thành 
7Rơ Lan QúyGVVHTH SPTHĐYC ĐYC ĐYCĐYCĐYCĐYCHoàn thành 
8Lê Thị TâmGVVHCĐ SPTHĐYC ĐYC ĐYCĐYCĐYCĐYCHoàn thành 
9Ngô Thị TiếnGVVHĐHSPTHĐYC ĐYC ĐYCĐYCĐYCĐYCHoàn thành 
10Rơ Lan LinGVVHTH SPTHĐYC ĐYC ĐYCĐYCĐYCĐYCHoàn thành 
11Rơ Lan HyimGVVHTH SPTHĐYC ĐYC ĐYCĐYCĐYCĐYCHoàn thành 
12Trần Hưng KiểmGVVHĐHSPTHĐYC ĐYC ĐYCĐYCĐYCĐYCHoàn thành 
13Rơ Mah DjinGVVHTH SPTHĐYC ĐYC ĐYCĐYCĐYCĐYCHoàn thành 
14Nguyễn Văn ĐồngGVVHĐHSPTHĐYC ĐYC ĐYCĐYCĐYCĐYCHoàn thành 
15Lê Thị Thùy DươngGVVHĐHSPTHĐYC ĐYC ĐYCĐYCĐYCĐYCHoàn thành 
16Trần Thị HằngGVÂNĐHSPÂNĐYC ĐYC ĐYCĐYCĐYCĐYCHoàn thành 
17Trương Thành VinhGVTDĐHSPTDĐYC ĐYC ĐYCĐYCĐYCĐYCHoàn thành 
18Lê Thị Thu TrangGVMTĐHSPMTĐYC ĐYC ĐYCĐYCĐYCĐYCHoàn thành 
19Lê Thị Xuân ThườngGVTAĐHSPTAĐYC ĐYC ĐYCĐYCĐYCĐYCHoàn thành 
20Hoàng Văn SơnTPTĐĐHSPSĐYC   ĐYCĐYCĐYCĐYCHoàn thànhPhòng GD không tổ chức bồi dưỡng .
 * Thống kê:            
 Xếp loạiSố lượngTỉ lệ (%)          
 Hoàn thành20100.00      HIỆU TRƯỞNG 
 Không hoàn thành0       (Ký, đóng dấu) 
              
              
              
*Lưu ý:             
- Danh sách phải lập đầy đủ cán bộ quản lý, giáo viên thuộc biên chế của trường. Những trường hợp khác biệt cần giải thích rõ ở cột Ghi chú.
- Nộp bản giấy có dấu đỏ về Phòng GD&ĐT, gửi bản mềm qua email ledinhthanh.09@gmail.com (Năm học 2019-2020, nộp trước 04/7/2020.
Những năm học tiếp theo sẽ có yêu cầu cụ thể sau).
- Các cột 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12: Ghi "ĐYC" hoặc "KĐYC"
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 16
Tháng 06 : 190
Năm 2022 : 1.736